Žmonės ir organizacija
Žmonės yra pagrindinis mūsų bendrovės turtas ir jie visada yra mūsų technologijomis pagrįstos veiklos centre.

Mūsų komandos nariams užtikriname galimybę:

 

 • Siekti aukštų rezultatų;
 • Nuolat mokytis ir tobulėti;
 • Uždirbti konkurencingą atlyginimą;
 • Jausti pasididžiavimą kuriant pokyčius ir jungiant energetikos rinkas visame pasaulyje.
Neatsilikdami nuo tarptautinių SGD projektų plėtros tempų, siekiame didinti savo komandos geografinę, kultūrinę ir kalbinę įvairovę.
people and organization
Į žmones orientuota strategija

Vykdome klientams duotus pažadus, todėl siekdami išlaikyti efektyvią organizacinę struktūrą bei efektyviai bendradarbiaujančias komandas planuojame:

PASIRUOŠTI AUGIMUI
A.
Laiku pritraukti papildomus vadovus ir specialistus tarptautinėje SGD veikloje.
B.
Užtikrinti savalaikius ir tinkamus KN kultūros, organizacinės struktūros ir procesų pokyčius.
 • Subalansuotas darbo krūvis ir parengti pakeičiamumo planai, leidžiantys užtikrinti nepertraukiamą veiklą visuose terminaluose ir aptarnaujančiuose padaliniuose.
 • Kultūrine, kalbine ir geografine įvairove pasižyminčios komandos efektyviai bendradarbiauja, todėl įvairovė yra stiprus KN bruožas.
KURTI IR IŠLAIKYTI GEBĖJIMUS
C.
Mokymosi kultūra – investicijos į mokymąsi.
D.
Keisti ir palaikyti organizacijos kultūrą (žmonių elgseną).
E.
Turėti Agile lyderių komandą, kurią sudaro darbuotojus įkvepiantys mokytojai.
 • Peržiūrėti / Palaikyti verslui reikalingus įgūdžius.
 • Keisti / Palaikyti.
ŽMONIŲ VALDYMAS
F.
Suformuoti valdymą per misijas ne tik valdyti per tikslus, siekiant ugdyti savininkiškumo jausmą ir pilnai atskleisti žmonių gebėjimus.
G.
Konkurencingas atlyginimas, siekiant sukurti / pritraukti ir išlaikyti gebėjimus, orientuojantis į vidutinį ir aukštesnį kvartilius.
H.
Patrauklus darbdavio prekės ženklas su misija (pritraukti naujiems žmonėms).
I.
Įkvepiančios ir sustiprinančios žmonių patirtys darbo KN metu.
 • Žmonės jaučiasi ir elgiasi kaip įmonės savininkai bei ambasadoriai.
 • Orientacija būti tarp „Hay Group“ metodikos 50-90 proc. lygmeniu dirbantiems Lietuvoje, o užsienyje – pagal tarptautinius standartus.
 • Prekės ženklas, atpažįstamas visame pasaulyje.