Tarptautiniai SGD projektai
Strateginiai tikslai
Veiklos vizija: tapti visame pasaulyje geidžiama naujų SGD importo terminalų projektų vystymo ir operavimo partnere ir iki 2030 m. patekti į plaukiojančių SGD importo terminalų lyderiaujančių bendrovių trejetuką.
Ką planuojame pasiekti:
 1. Mažiausiai 5 SGD terminalų operatorė iki 2030 m.
 2. Mažiausiai 4 SGD terminalų dalininkė iki 2030 m.
Tarptautiniai SGD projektai
SGD rinkos plėtra
Visame pasaulyje SGD rinka sparčiai plečiasi ir plėsis toliau.
Gamtinės dujos yra švariausias iškastinis kuras ir itin konkurencingas energijos šaltinis.
32%
Gamtinės dujos
22%
Atsinaujinanti (be hidro)
18%
Nafta
14%
Bioenergija
7%
Branduolinė energija
5%
Hidroenergija
2%
Anglis
Energijos poreikio augimas pagal ištekliaus rūšį
SGD vertės grandinė
Gamtinės dujos gali būti suskystinamos. SGD pristatomos dujovežiais į visame pasaulyje esančius importo terminalus, kuriuose yra saugomos, išdujinamos ir dujotiekiais patiekiamos vartotojams.
KN specializuojasi plaukiojančių SGD importo terminalų bei SGD paskirstymo infrastruktūros projektų vystyme, statyboje ir operavime.
SGD importo terminalai
Kasmet augant SGD importuotojų skaičiui bei plečiant SGD technologijų pritaikymą pastebimas ekspertinių žinių poreikis. KN siekia prisijungti prie projektų ankstyvuose jų vystymo etapuose ir eksploatuoti plaukiojančius SGD terminalus. KN yra sukaupusi plačią kelių vartotojų režimu ir trečiųjų šalių prieigos principu veikiančių SGD importo terminalų valdymo patirtį.
KN yra gerai pasiruošusi išnaudoti greitai besiplečiančios SGD importo terminalų rinkos galimybes ir per ateinantį dešimtmetį į ją ketina investuoti 140 mln. eurų nuosavo kapitalo.
Plaukiojančių SGD terminalų skaičius
Tarptautiniai SGD projektai
SGD projektų partnerių tinklas

Neįkainojamos žinios ir suburtas aukščiausio lygio partnerių tinklas prisideda prie KN ambicijos tapti pripažinta visame pasaulyje vystomų SGD projektų partnere ir dalininke. Iki 2030 m. KN tikslas yra eksploatuoti ne mažiau nei 5 terminalus ir būti bent 4 SGD terminalų dalininke.

KN yra nepriklausoma operatorė, vertės grandinei kurti pasitelkianti aukščiausio lygio partnerių tinklą.
SGD importo terminalo valdytojo vaidmuo

Projekto vystymo pradžia:

 

 • projektavimo sprendimų tinkamumo vertinimas,
 • veiklos modelio ir terminalo taisyklių parengimas,
 • aprūpinimas patyrusiais specialistais,
 • prisitaikymas prie reguliacinės aplinkos,
 • sutarčių su terminalo naudotojais sudarymas.

 

Įgyvendinus projektą:

 

 • infrastruktūros krante eksploatavimas ir priežiūra,
 • SGD laivo-saugyklos operatoriaus kontrolė ir priežiūra,
 • komercinių terminalo operacijų vykdymas (planavimas, dujų apskaita, atskaitomybė ir kt.).
SGD importo terminalo vystytojo vaidmuo
 • Krantinių, gamtinių dujų priėmimo įrenginių, vamzdynų, pakartotinio dujinimo įrenginių ir visos infrastruktūros projektavimo, statybos ir paleidimo priežiūra bei eksploatavimas viso projekto laikotarpiu.
 • Patirtis ne tik SGD laivų-saugyklų, bet ir vietinės infrastruktūros plėtros srityje.
 • KN išmano galimas projektų rizikas, yra pasiruošusi jas suvaldyti ir iki minimumo sumažinti galimas finansines rizikas.