Klaipėdos SGD paslaugų centras
Klaipėdos SGD terminalas ir SGD paskirstymo stotis
Strateginiai tikslai
Veiklos vizija: užtikrinti dujų prekyba besiverčiančių bendrovių ir kitų Baltijos šalių ir už jų ribų esančių klientų prieigą prie SGD rinkų ir konkurencingų dujų kainų bei tapti pagrindiniu mažos apimties SGD importo terminalu Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Ką planuojame pasiekti:
 1. Tapti regioniniu SGD paslaugų centru, didinančiu sujungtų gamtinių dujų sistemų likvidumą ir lankstumą.
  1. SGD laivo-saugyklos savininkė; pilnas jo operavimas ir priežiūra.
  2. Užtikrinti ilgalaikį SGD importą.
  3. > 30 proc. pajamų iš tarptautinių partnerių.
  4. Kokybiškų SGD paslaugų teikimas ir tvarus verslo modelis, naudingas visam regionui.
 2. Pelningas ir vertę augančiai mažos apimties regioninei SGD rinkai kuriantis mažos apimties SGD terminalas.
Klaipėdos SGD terminalas
KN, įgyvendinanti ilgalaikį SGD tiekimo užtikrinimo projektą ir įsigydama laivą-saugyklą, Lietuvai suteikia galimybę tapti svarbia besikeičiančios Šiaurės Europos ir Baltijos šalių SGD rinkos dalimi.
Klaipėdos SGD terminalas

Klaipėdos SGD terminalas:

 • Užtikrina nacionalinį energetinį saugumą
 • Leidžia diegti technines ir komercines naujoves
 • Suteikia prieigą prie pasaulinių SGD rinkų ir kainų
 • Suteikia lankstumą ir galimybę reaguoti į nenumatytas aplinkybes.

 

Šie pranašumai ir Klaipėdos SGD terminalo kuriama nauda paskatino priimti sprendimą įsigyti SGD laivą-saugyklą po 2024 metų, kai nutrūks nuomos sutartis.

Klaipėdos SGD terminalo veiklos plėtra mažina terminalo išlaikymo išlaidas ir generuoja pridėtinę vertę akcininkams.
Klaipėdos SGD paslaugų centras
Dujų rinkos perspektyvos Baltijos ir Vidurio Europos regionuose

Suomija, Estija ir Latvija nuo 2020 m. sukūrė regioninę dujų rinką, pagrįstą viena importo/eksporto zona. Prie šios rinkos artimiausiu metu planuoja prisijungti ir Lietuva.

Regioninė dujų rinka suteikia galimybę įsigyti ir tiekti SGD Estijoje ar net Suomijoje esantiems klientams.

Dujotiekio jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) sukurs tiek papildomą dujų tiekimo į regioną galimybę, tiek ir papildomą potencialią paklausą tiekti SGD į centrinę Europą.

Gamtinių dujų vamzdynų ir SGD terminalų plėtra. Šaltinis: Gaz-system, Roland Berger
SGD paskirstymo stotis

Efektyvus ir intensyvus Klaipėdos SGD terminalo ir SGD paskirstymo stoties eksploatavimas suteikė galimybes toliau jungti energetikos rinkas.

 

SGD paskirstymo stotis teikia:

 

 • Sunkvežimių pakrovimo paslaugas antžeminiam platinimui.
 • SGD autocisternų krovos paslaugas.
SGD paskirstymo stotis kartu su SGD terminalu sudaro pilną SGD vertės grandinę ir Klaipėdos SGD paslaugų centrą.
SGD – tvarus kuras

2020 metais įsigaliosiantys emisijų mažinimo reikalavimai lems perėjimą prie mažai sieros turinčio kuro naudojimo.

SGD kaip kuro naudojimas laivyboje yra ekonomiškai ir techniškai priimtiniausias sprendimas siekiant tvarios aplinkos.

Dar daugiau – SGD yra švariausias ir vienintelis kuras, tinkantis ilgus atstumus važiuojantiems sunkvežimiams.

MARPOL 73/78 konvencijoje jūriniame sektoriuje apribojamos NOx ir SOx emisijos bei uždraudžiama aplinką teršti ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis.